Privacy statement

Op deze website en het gebruik daarvan zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bronzen beelden winkel garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of dat gebruikers te allen tijde toegang hiertoe hebben.

Informatie op onze website

Alle informatie op de website van Bronzen beelden winkel is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden.
Bronzen beelden winkel heeft de zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website. Desondanks kan Bronzen beelden winkel niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die verband houden met de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de geboden informatie kunt u derhalve geen rechten ontlenen.

Bronzen beelden winkel kan zonder nadere aankondiging de inhoud van de website wijzigen, echter op haar rust geen verplichting om fouten te herstellen of de inhoud te actualiseren. Bronzen beelden winkel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website en daarop aangeboden informatie.

Informatie van derden

Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie en websites van derden. Bronzen beelden winkel heeft geen zeggenschap over deze informatie en deze websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk. Bronzen beelden winkel adviseert u te allen tijde de gebruiksvoorwaarden en informatie van de betreffende websites te raadplegen.

Gebruik persoonsgegevens

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de website door gebruikers kunnen worden verkregen (voor iedere vorm van ongevraagde communicatie) is niet toegestaan tenzij de betreffende persoon daarvoor toestemming heeft gegeven.

Melding onrechtmatige informatie

Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is kunt u dit aan Bronzen beelden winkel melden door middel van de daartoe bestemd contactformulier op de website. Aan de hand van de door u opgeven gegevens zal Bronzen beelden winkel de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Bronzen beelden winkel gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Bronzen beelden winkel worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart u Bronzen beelden winkel voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal.

Bronzen beelden winkel kan te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden aanpassen zij adviseert u dan ook deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.
Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.

Privacybeleid

Dit is de Privacy Verklaring van Bronzen beelden winkel, gevestigd aan de 3e Ebbingestraat 46 in Kampen, K.v.K. nr  70607915 en bereikbaar op 038 – 230 2360 of info@bronzenbeeldenwinkel.nl. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Als u op de website informatie of advies van een expert aanvraagt of iets bestelt wordt u gevraagd om naam, adres-, telefoonnummer en e-mailadres gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:
• de afhandeling van uw vraag of bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
• het versturen van uw bestelling met PostNL middels MyParcel en DPD
• het versturen van nieuwsbrieven met informatie over acties of nieuwe artikelen middels Mailchimp (alleen als u klant van ons bent)
• verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Verwerking ordergegevens

De ordergegevens, wanneer een bestelling is geplaatst, worden verwerkt in Mijnwebwinkel, het platform waar Bronzen beelden winkel op draait. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Verwerking betalingen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken voornamelijk gebruik van de diensten van PostNL (middels MyParcel) en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en DPD delen. PostNL en DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Reviews

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Boekhouding

Onze website is gekoppeld aan ons boekhoudprogramma om de Belastingaangiften te kunnen doen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Ons boekhoudprogramma is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Het beokhoudprogramma gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

De ordergegevens worden 10 jaar in-the-cloud van ons boekhoudprogramma opgeslagen alsmede op een externe hardeschijf bewaard i.v.m. de regels omtrent de Belastingaangifte van de Belastingdienst.

De BTW-aangiften en jaarrekeningen worden verzorgd en opgemaakt door een erkend boekhoudkantoor. Dit boekhoudkantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Onze boekhouder gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Uw rechten

U, de klant, heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te corrigeren en te verwijderen (verwijderen kan alleen als u geen daadwerkelijke bestelling heeft geplaatst, maar alleen een offerte heeft aangevraagd bijvoorbeeld). Mocht u dit willen, mailt u dan naar info@bronzenbeeldenwinkel met als onderwerp ‘corrigeren persoonsgegevens’.

U kunt ten alle tijde opvragen welke persoonsgevens van u bekend zijn bij Bronzen beelden winkel, dit in kader van de dataportabiliteit. Mocht u dit willen, mailt u dan naar info@bronzenbeeldenwinkel met als onderwerp ‘persoonsgegevens dataportabiliteit’.
In beide gevallen dient het e-mailadres te corresponderen met de gegevens die van u bij ons bekend zijn teneinde om fraude te voorkomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. De organisatie houdt zich dus bezig met privacy en Bronzen beelden winkel volgt deze richtlijnen. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens en deze worden niet verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden. Heeft u desondanks toch een bezwaar of klacht? Mailt u dan naar info@bronzenbeeldenwinkel.nl met als onderwerp ‘klacht privacy’.

Cookies

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die data bevatten. Op onze website maken wij (bronzen beelden winkel) gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens. Als u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat als u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken. Wij gebruiken echter zo min mogelijk cookies, hieronder vindt u meer informatie hierover.

Welke cookies worden door onze website gebruikt?

1. Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van onze website. Deze slaan geen persoonsgegevens op. Een voorbeeld hiervan is het tonen van de Reviews (recensies) van Webwinkelkeur. Een ander voorbeeld is het door u gekozen tuinbeeld of bronzen beeldje in het winkelmandje van onze webshop blijft zitten als u niet heeft afgerekend en ons weer bezoekt.

2. Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen analyseren om zo de website te kunnen verbeteren en optimaliseren. Bronzenbeeldenwinkel.nl maakt gebruik van Google Analytics en heeft een bewerkersovereenkomst hiermee afgesloten. Hierbij worden geen gegevens gedeeld, deze staan uit. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken in algemene zin.

3. Social Media cookies
Dit zijn cookies die gebruikt worden voor het reageren op artikelen via social media (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter etc.) of het delen van pagina’s op social media. Wij hebben links onderin op onze website links staan naar onze social media profielen. Hierbij worden geen cookies geplaatst.

4. Advertising cookies
Deze cookies kunnen er ook voor zorgen dat u niet iedere keer dezelfde advertentie te zien krijgt. Of juist advertenties te zien krijgt met betrekking tot onderwerpen waarop u heeft gegoogled of net hebt bekeken in onze webshop. Deze cookies worden opgeslagen. Zo maken wij gebruik van Facebook pixel zodat wij de opbrengst van een Facebook-advertentie kunnen meten.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Tot slot

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Terug naar informatie